Tortosa com a indicador

“Pareix que la democràcia només val quan surt lo que uno vol”  (piulada de Laura Fernández @LauritaFB) La consulta de … Més